Nabídka pro pedagogy: pracovní listy o historii studentských majálesů

Muzeum paměti XX. století připravilo vzdělávací materiály k exteriérové výstavě Králové majálesů podtitulem Studentské slavnosti v Československu 1945–1990.

Připravili jsme pracovní listy k projektovým hodinám pro český jazyk a dějepis. Třetí pracovní list je určen jako informace pro pedagogy. Materiály najdete v odkazu: https://www.muzeum20stoleti.cz/vzdelavani/edukacni-materialy/

Dále nabízíme komentované prohlídky pro školy se spoluautory výstavy, historiky Petrem Blažkem nebo Janem Kalousem. Komentovaná prohlídka je zdarma. Máte-li zájem o komentovanou prohlídku, napište, prosím, na e-mailovou adresu  jan.samohyl@mpxx.cz

Výstava Králové majálesů, připravená naším muzeem ve spolupráci s Museem Kampa – Nadací Jana a Medy Mládkových, přibližuje nejen slavné májové slavnosti v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal Allen Ginsberg), které měly výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy, studentskými slavnostmi v období pražského jara či obnovou majálesové tradice po roce 1989. Popisuje pomocí doposud nepublikovaných fotografií a dokumentů také neoficiální majálesy na pražském Petříně, které v letech 1962–1967 přerůstaly ve výtržnosti a v některých letech také v pouliční demonstrace. Výstavu najdete v parku Kampa v prostoru mezi budovou Musea Kampa a Werichovou vilou, je přístupna 24 hodin denně až do 27. července, v noci jsou panely osvětlené.

Texty výstavy jsou v češtině a angličtině, stejně jako vydaný katalog, který bude od 29. dubna 2022 pro zájemce dostupný v prodejně Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, které výstavu připravilo  společně s Muzeem paměti XX. století. Hlavním autorem výstavy je historik Petr Blažek.

Organizátoři výstavy připravili několik doprovodných akcí. Dne 1. května 2022 od 16 hod. uskutečnila historická procházka z parku Kampa k soše Karla Hynka Máchy. Dne 9. května 2022 a 15. června 2022 se ve Werichově vile budou konat dvě diskuse, první o Allenu Ginsbergovi (hosty budou Josef Rauvolf a František Stárek) a druhá o prvních máničkách v komunistickém Československu (hosty budou Filip Pospíšil a Ladislav Kudrna). Diskuse bude moderovat Petr Blažek.