Muzeum představilo své aktivity rakouské velvyslankyni

Na pozvání Její Excelence Bettiny Kirnbauer navštívili 24. listopadu 2021 ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous a vedoucí oddělení sbírek a výstavnictví Vít Fojtek rezidenci rakouské velvyslankyně, která se nachází v nejbližším sousedství Domu pážat, budoucího sídla muzea na pražských Hradčanech. Oba hosté představili během pracovního oběda plány na úpravu paláce i podobu budoucí expozice, rakouská diplomatka se zajímala i o další aktivity muzea a jeho vzdělávací činnost. Podpořila myšlenku možné budoucí spolupráci Muzea paměti XX. století a rakouského velvyslanectví, už vzhledem k tomu, že Rakousko a české země jsou si nejen kulturně a geograficky blízké, ale téměř dvě dekády dvacátého století byly také součástí jednoho státního celku. S inspirativními postřehy se setkání účastnili také ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze Andreas Schmidinger a ředitel Diplomatického servisu Martin Pohl.

Na snímku zleva Andreas Schmidinger,  Jan Kalous a Bettina Kirnbauer (foto: Vít Fojtek)