Muzeum paměti XX. století řádným členem Platformy evropské paměti a svědomí

Muzeum paměti XX století se dne 13. listopadu 2021 (po dvou letech od svého založení) stalo řádným členem významné evropské organizace, Platformy evropské paměti a svědomí. Ta sdružuje 68 organizací, z celého světa, které se zabývají výzkumem, dokumentací, zvyšováním povědomí a vzděláváním o totalitních režimech. Stalo se tak na výročním zasedání Platformy v Praze, během kterého byl, mimo jiné, zvolen i nový prezident a noví členové výkonné a dozorčí rady a uděleno plné členství, vedle Muzea paměti XX. století, i čtyřem dalším kandidátům. V rámci oslavy 10. výročí založení Platformy se ve dnech 12. -13. listopadu konala i mezinárodní konference Rok 1991 – Nová mapa Evropy, které se za muzeum, stejně tak jako výročního zasedání, zúčastnili ředitel dr. Jan Kalous a vedoucí oddělení sbírek a výstavnictví dr. Vít Fojtek. Platforma evropské paměti a svědomí se stala i oficiálním partnerem právě uplynulého druhého ročníku festivalu dokumentárních filmů Muzea paměti XX. století Nezlomní a obětovaní, na kterém byli účastníci konference a výročního zasedání přítomni v jeho druhý den konání, 11. listopadu 2021.

Foto: Platforma evropské paměti a svědomí