Muzeum paměti XX. století řádným členem Platformy evropské paměti a svědomí / The Twentieth Century Memorial Museum became a full member of the Platform of European Memory and Conscience

Muzeum paměti XX století se dne 13. listopadu 2021 (po dvou letech od svého založení) stalo řádným členem významné evropské organizace, Platformy evropské paměti a svědomí. Ta sdružuje 68 organizací, z celého světa, které se zabývají výzkumem, dokumentací, zvyšováním povědomí a vzděláváním o totalitních režimech. Stalo se tak na výročním zasedání Platformy v Praze, během kterého byl, mimo jiné, zvolen i nový prezident a noví členové výkonné a dozorčí rady a uděleno plné členství, vedle Muzea paměti XX. století, i čtyřem dalším kandidátům. V rámci oslavy 10. výročí založení Platformy se ve dnech 12. -13. listopadu konala i mezinárodní konference Rok 1991 – Nová mapa Evropy, které se za muzeum, stejně tak jako výročního zasedání, zúčastnili ředitel dr. Jan Kalous a vedoucí oddělení sbírek a výstavnictví dr. Vít Fojtek. Platforma evropské paměti a svědomí se stala i oficiálním partnerem právě uplynulého druhého ročníku festivalu dokumentárních filmů Muzea paměti XX. století Nezlomní a obětovaní, na kterém byli účastníci konference a výročního zasedání přítomni v jeho druhý den konání, 11. listopadu 2021.

Foto: Platforma evropské paměti a svědomí

The Twentieth Century Memorial Museum became a full member of the Platform of European Memory and Conscience

On November 13, 2021 (after two years since its foundation), the Museum of the Memory of the 20th Century became a full member of an important European organization, the Platform of European Memory and Conscience. It brings together 68 organizations, from all over the world, that are engaged in research, documentation, awareness-raising and education about totalitarian regimes. Admission took place at the Platform’s annual meeting in Prague, during which, among other things, a new president and new members of the executive and supervisory boards were elected and full membership was granted to four other candidates, in addition to the Twentieth Century Memorial Museum. As part of the celebration of the 10th anniversary of the Platform’s foundation, an international conference Year 1991 – A New Map of Europe was held on November 12-13, which was attended as well as the annual meeting on behalf of the Museum by its Director Dr. Jan Kalous and the Head of the Collections and Exhibitions Department Dr. Vít Fojtek. The Platform of European Memory and Conscience was also an official partner of the just concluded second year of the Twentieth Century Memorial Museum’s Documentary Film Festival Unbroken and Sacrificed, where the participants of the conference and the annual meeting were present on its second day, 11 November, 2021.

Photo: The Platform of European Memory and Conscience