Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. (*1988)

Mikuláš Pešta

badatelské zaměření

 • Československo ve studené válce, vztahy se zeměmi Třetího světa
 • levicový radikalismus, sociální hnutí a politické násilí

kontakt

profesní curriculum

vzdělání

 • 2013-2017 doktorské studium, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
 • 2011–2013 magisterské studium, Ústav světových dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
 • 2008–2011 bakalářské studium, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

zaměstnání 

 • 2019 odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2018 Postdoctoral Research Associate, projekt Socialism Goes Global, University of Exeter

výzkumné projekty a týmy

 • od r. 2021 člen výzkumného týmu v projektu PRIMUS „African and Middle Eastern Elites Educated in former Socialist Countries: Studies, Trajectories, and Mindsets“
 • od r. 2019 člen výzkumného týmu v Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice (Charles University Center of Excellence)
 • od r. 2019 člen výzkumného týmu Relations in the Ideoscape: Middle Eastern Students in the Eastern Bloc (1950s to 1991), Max Weber Foundation
 • od r. 2017 člen Cold War Research Group (ISSR, Charles University)
 • 2013–2016 hlavní řešitel grantového projektu GAUK „Levicový terorismus a politické násilí v západní Evropě v sedmdesátých letech“, Univerzita Karlova

 bibliografie

 • Banking on Military Assistance: Czechoslovakia’s Struggle for Influence and Profit in the Third World 1955–1968 (with Daniela Richterova and Natalia Telepneva), in International History Review, 43/1 (2021), 90-108
 • Československo a studená válka v Africe. Přístupy, interpretace a roviny zkoumání (s Janem Kourou), in Paměť a dějiny 14/3 (2020), 3–13
 • Mezi solidaritou, obchodem a politikou. Vojenský výcvik Afričanů v Československu v šedesátých letech, in Paměť a dějiny 14/3 (2020), 24–32
 • Inspirace v boji proti kolonialismu. Československá kulturní propaganda vůči Africe, in Dějiny a současnost 2020/10, 26–29
 • The Aftermath of Revolution. U.S. Support for Czech and Slovak Liberal Democracy, 1989–Present (s Kelsey Landau a Normanem Eisenem), in Norman Eisen (ed.), Democracy’s Defenders. U.S. Embassy Prague, the Fall of Communism in Czechoslovakia, and Its Aftermath, Washington 2020, 161-188.
 • Sanctuary, Armoury, and Prison. Switzerland and Swiss Anarchists as Intermediaries in the European Terrorist Network in the 1970s, in Central European History 52 (2019), 672–688.
 • O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě, Praha 2018
 • Giangiacomo Feltrinelli: Život a smrt extravagantního miliardáře, neúspěšného revolucionáře a sponzora evropského terorismu, in Bárta, M. – Kovář, M. (eds.), Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha 2017, 781–802
 • Rozzuřená generace. Revoluční násilí a terorismus ve Velké Británii na počátku sedmdesátých let, in Koura, J., Tumis, S., Soukup, J. (eds.), Kapitoly z britských a amerických dějin, Praha 2015, 202–214
 • Levicový radikalismus v Itálii po roce 1968, in Škerlová, J. – Pokorná Korytarová, L. – Haváč, O. – Vitko, M. (eds.), Promýšlet Evropu 20. století. Konflikty beze zbraní, Brno 2015, 213–228
 • The Origins of the Left-wing Terrorism in Italy after 1968, in Dvacáté století – The Twentieth Century, 2014/1