prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (*1976)

Michal Stehlík

badatelské zaměření

 • dějiny 19. a 20. století ve středoevropském kontextu
 • česko-slovenské a česko-rakouské vztahy
 • Československo po roce 1948, zejména otázka perzekuce církve či kolektivizace, kulturní dědictví a dějiny ve veřejném prostoru

kontakt

e-mail: michal.stehlik@nm.cz

profesní curriculum

 • 2003-2005 náměstek generálního ředitele Národního muzea
 • 2006-2014 děkan Filozofické fakulty UK
 • 2014-2015 předseda Rady Českého rozhlasu
 • od r. 2014 náměstek generálního ředitele Národního muzea, zároveň vyučující na FF UK

bibliografie

knižní monografie

 • Michal STEHLÍK: Krok do propasti. 37 příběhů roku 1937. Praha 2017, Academia, 188 s.
 • Michal STEHLÍK: Babické vraždy 1951. Academia, Praha 2016, Academia, 256 s.
 • Michal STEHLÍK: Slovensko. Země probuzená 1918–1938. Praha 2015, Academia, 196 s.
 • Michal STEHLÍK: Češi a Slováci 1882–1914. Nezřetelnost společné cesty. Praha 2009, Togga, 170 s.

kolektivní monografie

 • Andrej TÓTH, Lukáš NOVOTNÝ, Michal STEHLÍK: Národnostní politika v Československu 1918 -1938. Od státu národního ke státu národnostnímu. FF UK, Praha 2012, 720 s.
 • Andrej TÓTH, Lukáš NOVOTNÝ, Michal STEHLÍK: Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918 -1938. Pro Futuro Hungaria, Budapešť 2018, 543 s.
 • Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. Stefan KARNER, Michal STEHLÍK), Schallaburg 2009, 543 s.
 • Moje Československo (eds. Rudolf CHMEL, Michal STEHLÍK), Praha, Academia/Národní muzeum, Praha 2018, 339 s.

články

 • Michal STEHLÍK: The Slovak Autonomist Movement in Czechoslovakia 1918-1938, In: Öt Kontinens, N. 2010, Budapešť 2011, s. 217-232.
 • Michal STEHLÍK: Between Atheism and Clericalism: Czechs, Slovaks and Cetral Europe in the Light of Catholic Activism 1890-1918, In: Jeziki, identite, pripadnosti med središi in obrodi (eds. Ahačič, K., Testen, P.), Ljubljana 2011, s. 247-253.
 • Michal STEHLÍK: Přednáškové turné Andreje Hlinky v Čechách a na Moravě 1907. Obraz česko-slovenských vztahů před první světovou válkou, In: Československá historická ročenka 1999, Brno 2000, s. 83–95.
 • Michal STEHLÍK: Hvězdná hodina P. dr. Aloise Kolíska. Příspěvek k česko-slovenským vztahům v letech 1906-1908, Vlastivědný věstník moravský, Brno, č. 1/2001, s. 17–23.
 • Michal STEHLÍK: Tři cesty ke Slovensku (Kálal, Kolísek, Rotnágl) 1896- 1914, Československá historická ročenka 2004, 1214-8334, Brno 2005, s. 173–184.
 • Michal STEHLÍK: Případ generála Ferjenčíka 1949. Příspěvek k československé emigraci po roce 1948, In: Historie a vojenství, 4/2009, s. 69–73.
 • Michal STEHLÍK: Je vhodná doba se s nimi vypořádat… Úloha církevních oddělení Krajského národního výboru Jihlava a Okresního národního výboru Moravské Budějovice v případu Babice v roce 1951, In: Paměť a dějiny, ročník 2, č. 1/2008, s. 53–59.
 • Michal STEHLÍK: Katyň 1943. Protektorátní propaganda, zákulisí a osudy českých svědků, In: Paměť a dějiny, ročník 4, č. 4/2010, s. 5–21.

 edice pramenů

 • Michal STEHLÍK, Lucie STEHLÍKOVÁ (eds.): Valenová, Danica.: Nic nedává, kdo nedá sám sebe. Deník 1945–1960. Praha 2012, 246 s.
 • Michal STEHLÍK, Karolína CHUNDELOVÁ (eds.): Když byla Třebíč ještě Valdštejnská. Vzpomínky Starorakušanky 1938-1960. Třebíč 2014, 176 s.  

výstavy

 • Dolnorakouská zemská výstava 2009, Telč, hlavní kurátor
 • Stálé expozice Muzea Vysočiny Třebíč. Lidé. Místa. Osudy, hlavní kurátor, 2013
 • Svobodně! 60 let vysílání RFE, Senát PČR, 2011, spoluautor
 • 90 let s vámi. Český rozhlas 1923-2013, Praha, spolukurátor
 • Fenomén Masaryk, Národní muzeum, Praha 2017, hlavní autor
 • 1620. Cesta na Horu, Národní muzeum, Praha 2020, spoluautor a spolukurátor
 • Parlament!, Národní památník na Vítkově 2020, hlavní autor