Mgr. Michal Macháček, Ph.D. (*1986)

kontakt

Muzeum paměti XX. století, z.ú., Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1

e-mail: michal.machacek@mpxx.cz

badatelské zaměření

 • politické dějiny 20. století
 • česko-slovenské vztahy
 • československo-sovětské vztahy
 • československé komunistické hnutí a jeho politické elity
 • osobnost Gustáva Husáka a Miloše Zemana
 • dějiny pražské zoo

profesní curriculum

 • od května 2024 oddělení historického vzdělávání Muzea paměti XX. století, historik – odborný redaktor (předtím externí spolupráce)
 • od 2018 na volné noze – OSVČ (práce pro filmové produkce, vydavatelství, Český rozhlas, Českou televizi, Zoo Praha, Vzdělávací institut Středočeského kraje etc.)
 • 2014 učitel dějepisu na Gymnáziu U Libeňského zámku 1, Praha 8
 • 2011–2017 Ústav českých dějin FF UK, obor české dějiny – doktorské studium (Ph.D.)
 • 2010–2015 Katedra psychologie a Katedra pedagogiky FF UK – učitelství pro střední školy
 • 2009–2011 Ústav českých dějin FF UK, obor česká historie – navazující magisterské studium (Mgr.)
 • 2006–2009 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor historie – bakalářské studium (Bc.)
 • 2002–2006 Gymnázium U Libeňského zámku 1, Praha 8 – Libeň

zahraniční zkušenosti

 • průběžně archivní výzkum a přednáškové aktivity na Slovensku
 • květen – červen a září – říjen 2019 výzkumný pobyt v Moskvě (RGANI, RGASPI a Gorbačovova nadace)
 • březen 2018 přednášející v rámci výstavy o Chartě 77 v moskevské pobočce Mezinárodního memoriálu (na pozvání Českého centra v Moskvě)
 • 2017/2018 Historický ústav Slovenské akademie věd v Bratislavě (Národní stipendijní program SR)
 • červenec 2017 přednášející v rámci mezioborového projektu Sonderforschungsbereich 1150 „Kulturen des Entscheidens“ na Univerzitě v Münsteru, Německo (na pozvání)
 • 2014 Katedra dějin jižních a západních Slovanů, Fakulta historie Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova (meziuniverzitní výměna)
 • září – říjen 2013 výzkumný pobyt v USA (Archiv Čechů a Slováků v zahraničí v Chicagu, Slovenský institut v Clevelandu, Archiv Historické Pensylvánské společnosti ve Philadelphii a Knihovna Kongresu ve Washingtonu D.C.)
 • 2012/2013 Historický ústav Slovenské akademie věd v Bratislavě (Intra-Visegrad Scholarships)
 • 2011 Katedra slovenských dějin, Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě (Erasmus)
 • 2008 Camp Hoblitzelle (Texas, USA), práce s dětmi na letních prázdninových pobytech organizovaných Armádou spásy

BIBLIOGRAFIE

monografie

 • Gustáv Husák, nakl. Vyšehrad, Praha 2017 (další vydání 2019, 2023), 632s. ISBN: 978-80-7429-388-7 (ISBN: 978-80-7601-181-6, ISBN: 978-80-7601-832-7).

ediční práce

 • Dvě století nacionalismu. Pocta prof. Janu Rychlíkovi, FF UK v Praze – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2014, 429 s. ISBN: 978-80-87782-35-4.
 • Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Pocta Vojtovi Čelkovi, Československé dokumentační středisko ve spolupráci s Fakultou politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela a s Muzeem SNP, Praha – Banská Bystrica 2016 (společně s Ivanem Gubou a Markem Syrným), 343 s. ISBN: 978-80-906181-0-7.

odborné studie v recenzovaných časopisech

 • Gustáv Husák za II. světové války. In: Slezský sborník, roč. 110, 2012, č. 3–4, s. 239–270. ISSN: 0037-6833.
 • „Veľmi vehementne s celým srdcom, s celou dušou som sa do toho vrhol.“ Gustáv Husák ve hře o Slovensko (1945–1948). In: Historie – Otázky – Problémy, roč. 4, 2012, č. 1, s. 73–100. ISSN 1804-1132.
 • Cesta Gustáva Husáka ke komunistickému hnutí. In: Český časopis historický, roč. 119, 2014, č. 2, s. 227–260. ISSN: 0862-6111.
 • Husák v Katyni? Mýty a realita jedného zájazdu. In: Vojnová kronika, roč. 3, 2014, č. 2, s. 38–42. ISSN 1338-6379.
 • Gustáv Husák a mocenskopolitické zápasy v KSČ na příkladu prezidentské otázky (1969–1975). In: Soudobé dějiny, roč. 22, 2015, č. 3–4, s. 299–348. ISSN 1210-7050; též anglická mutace in: Czech Journal of Contemporary History, roč. 4, 2016, s. 104–128. ISSN: 2336-3142.
 • Jak se (ne)zbavit hlavy státu : Prezident Ludvík Svoboda v normalizačních zápasech o Pražský hrad. In: Paměť a dějiny, roč. 15, 2021, č. 4, s. 8–17. ISSN: 1802-8241.

odborné studie v kolektivních monografiích a sbornících

 • Mezi českým lvem a sovětskou hvězdou. Státoprávní představy slovenských komunistů během druhé světové války. In: KMEŤ, Norbert – SYRNÝ, Marek a kol. (eds.): Odvaľujem balvan. Pocta historickému remeslu Jozefa Jablonického. Ústav politických věd SAV – Muzeum SNP, Bratislava – Banská Bystrica 2013, s. 117–135. ISBN 978-80-89514-21-2.
 • Gustáv Husák a státoprávní otázka Slovenska do roku 1948. In: MICHÁLEK, Slavomír – LONDÁK, Miroslav a kol. (eds.): Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci, VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava 2013, s. 338–369. ISBN 978-80-224-1312-1.
 • Gustáv Husák, Alexander Mach a cesta na Ukrajinu v září 1941. In: MACHÁČEK, Michal (ed.): Dvě století nacionalismu. Pocta prof. Janu Rychlíkovi, FF UK v Praze – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2014, s. 236–247. ISBN: 978-80-87782-35-4.
 • Proti větru! Cesta Gustáva Husáka ke komunistickému hnutí a jeho raná aktivistická činnost. In: KINČOK, Branislav a kol.: Gustáv Husák a jeho doba, Ústav paměti národa, Bratislava 2015, s. 15–54. ISBN 978-80-89335-76-3.
 • Cesta Gustáva Husáka do vedení Komunistické strany Slovenska a jeho role při utváření Slovenské národní rady. In: LEPIŠ, Juraj a kol.: Slovensko v roku 1943. Politika – armáda – spoločnosť, Muzeum SNP, Banská Bystrica 2015, s. 145–155. ISBN 978-80-89514-33-5.
 • „Už předem vyzradil konání tohoto pohovoru.“ Státní bezpečnost versus Vojtech Čelko. In: GUBA, Ivan – MACHÁČEK, Michal – SYRNÝ, Marek (eds.): Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Pocta Vojtovi Čelkovi, Československé dokumentační středisko ve spolupráci s Fakultou politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela a s Muzeem SNP, Praha – Banská Bystrica 2016, s. 80–93. ISBN: 978-80-906181-0-7.
 • Příliš dusné objetí. Jozef Lettrich a komunisté. In: GUBA, Ivan – SYRNÝ, Marek a kol.: Jozef Lettrich a jeho doba, Nadace Jozefa Lettricha v Martine ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů a politických věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Muzeem SNP v Banské Bystrici a Historickým ústavem SAV v Bratislave, Martin 2016, s. 94–111. ISBN 978-80-972561-5-9.
 • Přátelé z bratislavských vináren? Komunisté, proces s Jozefem Tisem a kauza Alexandra Macha. In: SYRNÝ, Marek a kol.: Slovensko a Európa v roku 1947, Muzeum SNP, Banská Bystrica 2018, s. 51–60. ISBN 978-80-89514-50-2.
 • Mezi historiografií a politikou. Svedectvo o SNP Gustáva Husáka. In: SYRNÝ, Marek (ed.): Slovenské národné povstanie – medzi minulosťou a odkazom pre dnešok, Muzeum SNP, Banská Bystrica 2020, s. 47–61. ISBN: 978-80-89514-92-2.
 • Gustáv Husák na počátku tzv. normalizace (nejen) ve světle ruských archívů. In: Česko-slovenská historická ročenka 2019–2020, VEDA, Bratislava 2020, s. 11–32. ISBN: 978-80-224-1878-2.
 • Osobnost v dějinách: Gustáv Husák jako samostatný aktér, nebo derivát velkých dějin? In: FUJAK, Július – ŠTÚR, Martin (eds.): Interdisciplinárne dialógy (zborník z rovnomenného medzinárodného prednáškového cyklu 2009–2020, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2022, s. 273–292. ISBN: 978-80-558-1938-9.

popularizační články, hesla, zprávy a další texty (výběr)

 • V Ostravě se už potřetí mluvilo. Postřehy z mezinárodní konference o výuce soudobých dějin „I mlčení je lež“. In: Historie – Otázky – Problémy, roč. 4, 2012, č. 1, s. 144–146.
 • Historik, který „poznal světlo a už více nechtěl tmu“. Za Jozefem Jablonickým. In: Historie – Otázky – Problémy, roč. 4, 2012, č. 2, s. 127–128.
 • Slovenské dějiny teprve čekají na své lidi. Mládí Gustáva Husáka. In: Dějiny a současnost, roč. 35, 2013, č. 1, s. 30–33.
 • Za sovětské Slovensko! Příběh jedné polozapomenuté vize. In: Tvorba, roč. 23, 2013, č. 4, s. 24–28.
 • K jubileu Valentiny Vladimirovny Marjiny. In: Slovanský přehled, roč. 103, 2017, č. 2, s. 509–514.
 • Tribún slovenského národa. Gustáv Husák v Pražskej jari. In: Historická revue, roč. 29, srpen 2018, č. 8, s. 42–44.
 • Zrodenie normalizátora. Gustáv Husák ako dvojaký hráč roku 1968. In: Historická revue, roč. 29, srpen 2018, č. 8, s. 45–48.
 • Státoprávní představy Gustáva Husáka. In: SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír (eds.): Encyklopedii českých právních dějin. XVI. svazek. Aleš Čeněk – KEY Publishing s.r.o., Plzeň – Ostrava 2018, s. 2267–2273.
 • Gustáv Husák a Alojz Lorenc (životopisné črty). In: ZÍDEK, Petr (ed.): Lidé roku 1989. Vítězové a poražení sametové revoluce, Lidové noviny – Universum 2019, s. 18–25 a s. 90–97.
 • Ve službách silových resortů. Nástin profesního životopisu. In: LOVAŠ, Karol: Generál, který byl u toho. Rozhovor s posledním šéfem komunistické Státní bezpečnosti, Brána 2019, s. 3–11.
 • Jelisej Tichonovič Sinicyn: Brežněvův emisar, který vytipoval Husáka. In: Přísně tajné!, č. 6, 2020, s. 134–141.
 • Chtěl Gorbačov za prezidenta Mlynáře? In: My, roč. 3, listopad 2020, s. 14–17.
 • Cyklus článků Moskevské archívy promlouvají pro Parlamentní listy, srpen – říjen 2020 (online).
 • Kto namiesto Dubčeka? Gustáv Husák očima Moskvy. In: Historická revue, roč. 32, č. 11, 2021, s. 18–21.
 • Dubček očima Moskvy : Náš Saša bábkou v rukách pravice. In: Historická revue, roč. 32, č. 11, 2021, s. 14–17.
 • To jsou ty paradoxy… Miloš Jakeš v osobních vzpomínkách a jako účastník komunistického hnutí, ba třetího odboje? In: 100 let Komunistické strany Československa. Sborník, Institut české levice, z. ú. 2021, s. 77–81.
 • Gustáv Husák ve víru víru. In: Křesťanská revue, roč. 90, č. 2, 2023, s. 20–24.
 • Historik, který válčil s Husákem: K nedožitým devadesátinám Jozefa Jablonického. In: Vojnová kronika, roč. 12, 2023, č. 1, s. 52–55.
 • „Toho sa zbavíš, len keď zomrieš“. Gustáv Husák nemocný zdravý. In: Lékarské noviny, leden – únor 2023, s. 12–13.
  Články pro deníky Právo a Lidové noviny, Válka REVUE a další.

bibliografie – rozhovory

 • Bibliografie prof. PhDr. Jana Rychlíka, DrSc. In: MACHÁČEK, Michal (ed.): Dvě století nacionalismu. Pocta prof. Janu Rychlíkovi. FF UK v Praze – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. 2014, s. 93–162 (společně s Václavou Horčákovou). ISBN: 978-80-87782-35-4.
 • Také něco musím přenechat mladším silám. Rozhovor s Janem Rychlíkem. In: mua.cas.cz. Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu AVČR, v.v.i. 2014, Praha 2015, s. 23–25. ISBN: 978-80-87782-41-5.
 • Bibliografie PhDr. Vojtecha Čelka. In: GUBA, Ivan – MACHÁČEK, Michal – SYRNÝ, Marek (eds.): Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Pocta Vojtovi Čelkovi, Československé dokumentační středisko ve spolupráci s Fakultou politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela a Muzeem SNP, Praha – Banská Bystrica 2016, s. 272–292. ISBN: 978-80-906181-0-7.
 • „Bol som vychovávaný do koča aj do voza“: Rozhovor s Vojtechem Čelkem o životě, česko-slovenských vztazích i půjčování aut. In: GUBA, Ivan – MACHÁČEK, Michal – SYRNÝ, Marek (eds.): Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia. Pocta Vojtovi Čelkovi, Československé dokumentační středisko ve spolupráci s Fakultou politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela a Muzeem SNP, Praha – Banská Bystrica 2016, s. 60–79 (společně s Miroslavem Michelou). ISBN: 978-80-906181-0-7.
 • Zvolila jsem Československo. Rozhovor s historičkou Valentinou Vladimirovnou Marjinou o životě, dějinách a česko-slovensko-ruských vztazích. In: Slovanský přehled, roč. 103, 2017, č. 2, s. 395–416. ISSN: 0037-6922.
 • Ať ze mne mluví těch devadesát! (rozhovor se zoologem Jiřím Volfem). In. TAMTAMY : O zvířatech a lidech z pražské zoo, 2020, č. 1–2, s. 18–21.

recenzované publikace

 • ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989), 2 díly, Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2018, 731s. ISBN: 978-80-200-2960-7.
 • RYCHLÍK, Jan: Československo v období socialismu 1945–1989, Vyšehrad, Praha 2020, 424s. ISBN: 978-80-7601-334-6.
 • GROMAN, Martin: Kriegel : Voják a lékař komunismu. Paseka – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2023, 575s. ISBN: 978-80-7637-379-2, ISBN: 978-80-7516-023-2.
 • SUCHAN, Václav – CHYTIL, Michal: Stalin : Rudá zrůda, Czech News Center a.s., Praha 2023, 130s. ISBN: 978-80-88406-52-5.

výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2017–2018 spolupráce na Česko-slovenské / Slovensko-české výstavě k 100. výročí vzniku Československa, Národní muzeum ČR
 • autor panelové výstavy Studenti za svobodu pro Hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění (17. 11. – 17. 12. 2018)
 • spoluautor panelové i internetové výstavy Muzea paměti XX. století Rudé století. Století dějin Komunistické strany Československa (14. 5. 2021 – 1. 8. 2021). Publikován i tištěný stejnojmenný katalog: BLAŽEK, Petr – KALOUS, Jan (eds.), Muzeum paměti XX. století, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. ISBN: 978-80-907989-1-5, ISBN: 978-80-87944-61-3.

rozhlasová tvorba

 • Jelisej Sinicyn : Brežněvův tajný emisar a jeho spojka s Husákem. In: pořad Archiv Plus Českého rozhlasu 2, premiéra 11. 10. 2018 (společně s Davidem Hertlem).
 • Cesta Gustáva Husáka od reformátora k normalizátorovi. In: pořad Archiv Plus Českého rozhlasu 2, premiéra 12. 10. 2018 (společně s Davidem Hertlem).
 • Leonid Brežněv jako sovětský vůdce a výrazná postava komunistické éry. In: pořad Leonardo Plus Český rozhlas Plus, premiéra 29. červenec 2018 (společně s Davidem Šťáhlavským).
 • A máme to za sebou (dokudrama o politickém konci G. Husáka a vlády jedné strany). In: Český rozhlas 1 Radiožurnál, premiéra 17. 11. 2019 (společně s Kateřinou Rathouskou).
 • Listopad 1989 očima šéfredaktora Rudého práva. In: pořad Portréty Českého rozhlasu Plus, premiéra 4. 11. 2021 (společně s Davidem Hertlem).

odborný konzultant filmové tvorby

 • 2013–2016 Prvá
 • 2018 Rudí prezidenti
 • 2018 1968mm
 • 2018 Ahoj, republiko!/Ahoj, republika!
 • 2019 Epocha mezi srpnem a listopadem
 • 2020 Můj otec Antonín Kratochvíl
 • 2018–2020 Hvězdičky
 • 2021 Slovenský panteón
 • 2022 ŠtB: Prísne tajné!
 • 2022 Alexander Dubček : Anatómia skoku do prázdna
 • 2023 Muž, který stál v cestě
 • 2023 Všetci ľudia budú bratia

další odborné aktivity

 • od 2019 spolupráce na Dějepisné soutěži studentů gymnázií ČR a SR
 • od 2019 člen výboru Klubu autorů literatury faktu (organizace literárních cen Egona Erwina Kische)
 • od 2022 lektorování pro akademii třetího věku Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

ocenění

 • 2011 druhé místo v soutěži O cenu ministra obrany za práci Gustáv Husák za II. světové války
 • 2012 Cena Edvarda Beneše I. stupně v kategorii historie 20. století za diplomovou práci Gustáv Husák v kauze slovenského buržoazního nacionalismu
 • 2018, Cena Česko-slovenské / Slovensko-české komise historiků za disertační práci Gustáv Husák: Politická biografie se zvláštním zřetelem k česko-slovenským vztahům ve 20. století
 • 2018 Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktů autorům do 39 let za knižní biografii Gustáv Husák
 • 2018 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, kategorie společenské vědy za knižní biografii Gustáv Husák
 • 2018 státní vyznamenání Medaile Za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství
 • 2019 Cena Unie českých spisovatelů za knižní biografii Gustáv Husák
 • 2022 Cena Mateja Hrebendy za významný přínos při pěstovaní dobrých vztahů Čechů a Slováků, udělena Obcí Slováků v České republice