Medailonek generála Sergeje Vojcechovského

Do připravované stálé expozice jsme získali unikátní sbírkový předmět, který nám zapůjčila rodina generála Sergeje Vojcechovského (1883—1951).
Ruský carský důstojník, velitel československých legií, jeden z vůdců bílého, antibolševického hnutí na Sibiři a generál Československé armády byl 11. května 1945 unesen příslušníky Směrš do Sovětského svazu, kde zahynul v jednom ze sibriřských lágrů.

Dnes si připomináme tento hanebný čin, proti kterému československá vláda nevznesla žádný protest. Dne 28. října 1997 obdržel Sergej Vojcechovský od prezidenta Václava Havla in memoriam Řád Bílého lva I. stupně. Děkujeme paní Gabriele Havlůjové za zprostředkování výpůjčky.

Pro zájemce o osobnost generala Vojcechovského doporučujeme záznam debaty, kterou jsme 20. dubna 2022 uspořádali ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.

Sergej Vojcechovský (Wikimedia Commons)