Křesťanský demokrat / Christian Democrat JUDr. Bedřich Hostička (1914-1996)

Publikace pomocí dobových dokumentů a fotografií přibližuje životní osudy právníka, politika, politického vězně a exulanta JUDr. Bedřicha Hostičky. V roce 1950 byl souzen v procesu s JUDr. Miladou Horákovou a dalšími osobnostmi, který se uskutečnil na pokyn vedení Komunistické strany Československa. JUDr. Hostička byl do procesu zařazen jako člen Československé strany lidové a obviněn ze špionáže. Ve vězení strávil téměř čtrnáct let.

This publication presents the life of the lawyer, politician, political prisoner and exile, Dr. Bedřich Hostička, with the help of contemporary documents and photographs. In 1950, he was sentenced in the showtrial with Dr. Milada Horáková and other personalities, which took place on the instructions of the leadership of the Communist Party of Czechoslovakia. Dr. Hostička was included in the trial as a member of the Czechoslovak People’s Party (Christian Democrats) and accused of espionage. He spent almost 14 years in prison.

Hlavním distributorem knihy je Kosmas.cz.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE PUBLIKACE

Název | Titul: Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička (1914-1996) | Christian Democrat JUDr. Bedřich Hostička (1914-1996)
Autor | Author: Petr Blažek, Vít Fojtek, Jan Kalous, Kryštof Zeman
Předmluva | Preface: Jan Wolf, Petr Blažek
Vydavatelé | Publishers: Muzeum paměti XX. století | Twentieth Century Memorial Museum
Překlad | Translation: Tomáš Hausner
Jazyková redakce | Language editing: David Svoboda
Produkční spolupráce | Production assistance: Miroslav Urbánek
Grafická úprava a sazba | Graphic design and typeseting: Matěj Bárta
Tisk | Print by: Bárta & Bárta
ISBN: 978-80-907989-9-1
Popis | Description: 1x kniha, brožovaná, 92 stran, česky a anglicky
Rozměry | Size: 21 × 29,7 cm

Obálka