Konference Rudolf Slánský a spol. – justice a politické procesy (22. 11. 2022)

Muzeum paměti XX. století a Česká advokátní komora ve spolupráci s Vrchním soudem a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze zvou na odbornou konferenci Rudolf Slánský a spol. – justice a politické procesy, která se bude konat 22. listopadu 2022 od 10 hodin v historické soudní síni Vrchního soudu v Praze na Pankráci.

Období let 1948 až 1960 patřilo k těm nejhorším, jimiž si česká a slovenská justice za dobu své existence prošla. Ve zmanipulovaných politických procesech v těchto letech bylo popraveno celkem 241 osob. Stovky dalších byly zastřeleny při překročení hranic, tisíce zemřely ve věznicích a lágrech a další tisíce byly odsouzeny v následných soudních procesech. K tomu všemu docházelo za zdánlivého dodržování tehdejších zákonů a za osobní aktivní účasti předválečných absolventů právnických fakult na místech soudců, prokurátorů, a bohužel i obhájců.

Konference chce hledat odpovědi na tyto otázky: Jak to bylo možné? Jaké okolnosti je vedly k tomu, že se aktivně účastnili zmanipulovaných procesů a popřeli demokratické zásady, k nimž byli vychováni? Co je vedlo k tomu, že vraždám dodali punc zákonnosti? Organizátoři i přednášející konference jsou přesvědčeni, že je zapotřebí si připomínat i nepříjemné historické momenty, abychom je, řečeno s klasikem, nemuseli prožít znovu. Justice společně chce do světa vyslat zprávu, že se v budoucnu už k ničemu podobnému propůjčit nenechá… Buďte u tohoto silného momentu s námi!

Registrovat se k účasti lze zdarma na registrace.slansky@cak.cz až do vyčerpání kapacity sálu.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE*

Celým konferenčním dnem provede JUDr. Vladimír Jirousek, advokát a bývalý předseda ČAK.

Dopolední program

Úvodní slovo
JUDr. Petr Toman, LL.M.

Úvodní vystoupení
JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK
JUDr. Viliam Karas, PhD., ministr spravedlnosti SR
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR
JUDr. Martin Puchalla, PhD., předseda SAK
JUDr. Luboš Dörfl, Ph.D., předseda Vrchního soudu v Praze
JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně

Politické procesy v Československu
PhDr. Jan Kalous, Ph.D., ředitel Muzea paměti XX. století

Justice v politických procesech
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., advokát, bývalý ústavní soudce, děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity

JUDr. Vladimír Bartoš, obhájce Rudolfa Slánského 
PhDr. Petr Blažek, Ph.D., vedoucí oddělení historického vzdělávání Muzea paměti XX. století

Život politických vězňů mezi rozsudkem a výkonem trestu smrti
PhDr. Aleš Kýr, vedoucí Kabinetu dokumentace a historie VS ČR

Odpolední program

Politické procesy jako obraz doby a úloha obhájce v nich
JUDr. Tomáš Sokol, advokát, člen představenstva ČAK, prezident Unie obhájců ČR

Postavení a role obhájce v politických procesech z perspektivy dneška
Mgr. Lukáš Trojan, advokát, člen představenstva ČAK

Odsouzení JUDr. Vlado Clementise ve Slánského procesu a navazující proces s tzv. slovenskými buržoazními nacionalisty
JUDr. Peter Kerecman, významný slovenský advokátní historik

Roky 2013 až 2021 – dokončení procesu před Městským soudem v Praze synem nepřítele státu
JUDr. Václav Vlk, Mgr. Eva Tomanová