PhDr. Jan Koura, Ph.D. (*1984)

Jan Koura

badatelské zaměření:

 • nejnovější světové (obecné) dějiny se zaměřením na historii studené války a transatlantických vztahů ve 20. století
 • československá zahraniční politika vůči třetímu světu během studené války

 kontakt:

profesní curriculum:

zaměstnání:

 • od 2020 zástupce ředitele Ústavu světových dějin
 • od 2017 vedoucí Skupiny pro výzkum studené války, Institut pro studium strategických regiónů (ISSR), Univerzita Karlova
 • od 2013 odborný asistent, Ústav světových dějin FF UK
 • 2011–2013 asistent, Ústav světových dějin FF UK

vzdělání

 • 2008-2013 Postgraduální studium, FF UK, Ústav světových dějin, studijní program historické vědy, studijní obor historie/obecné dějiny; titul doktor filozofie (Ph.D.)
 • 2009 státní rigorózní zkouška, FF UK; titul doktor filozofie (PhDr.)
 • 2003-2008 magisterské studium oboru historie-politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2007-2008 studijní pobyt v rámci programu Erasmus na University of Northumbria, Newcastle upon Tyne, Velká Británie
 • 2003-2007 bakalářské studium oboru politologie-mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd
 • 1999-2003 Gymnázium Klatovy

výběrová bibliografie

monografie

WOS a impaktované publikace

 • Koura, J., Czechoslovakia and the ‘Cyprus Issue’ in the years 1960–1974: Secret Arms Deals, Espionage, and the Cold War in the Middle East, in: Middle Eastern Studies, 2021, https://doi.org/10.1080/00263206.2020.1860944  (IF 2019: 0,361).
 • Koura, J., A Prominent Spy: Mehdi Ben Barka, Czechoslovak Intelligence, and Eastern Bloc Espionage in the Third World during the Cold War, in: Intelligence and National Security, 2020, https://doi.org/10.1080/02684527.2020.1844363 (IF 2019: 0,481).
 • Koura, J., Waters, R. A., ‘Africanos’ versus ‘Africanitos’ the Soviet-Czechoslovak Competition to Protect the Cuban Revolution, in: International History Review, Vol. 43, Issue 1, 2021, pp. 72-89, https://doi.org/10.1080/07075332.2019.1692892
 • Koura, J. – Waters, R. A., “They are as businesslike on that side of the Iron Curtain as they are on this”: Czechoslovakia’s relations with British Guiana, in: Muehlenbeck, P. – Telepneva, N. (eds.), Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War, London: I. B. Tauris 2018, s. 74-94, DOI: 10.5040/9781350989696.ch-003
 • Koura, J., Book Review: Norman M. Naimark, Stalin and the Fate of Europe: The Post-war Struggle for Sovereignty, Cambridge, MA and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019, 361 pp.; $29.95; ISBN: 9780674238770, in: Journal of Contemporary History, DOI: https://doi.org/10.1177/0022009420980678 (IF 2019: 0,679).