Základní informace o organizaci

Muzeum paměti XX. století (dále jen “Muzeum”) je zapsaným ústavem založeným Hlavním městem Prahou na základě usnesení zastupitelstva HMP č. 9/9 ze dne 19. 9. 2019, zapsaným do rejstříku ústavů u Městského soudu v Praze dne 17. listopadu 2019 (oddíl U, vložka 837).

Ústav je založen za účelem zachování historické paměti o událostech XX. století, které souvisely se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa. Jeho posláním je rovněž připomínat odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení modelů autoritativního vládnutí. Ústav je koncipován jako muzejní instituce s funkcí sbírkotvornou, vědeckou s důrazem na vzdělávání a osvětu. Za tímto účelem spolupracuje s domácími i zahraničními odborníky a institucemi, jejichž činnost přispívá ke stejnému či obdobnému poslání. Ústav by měl být moderní institucí, která bude využívat digitálních technologií. Jeho hlavním posláním je vzdělávat, vybudovat muzejní expozici a prostor pro veřejně prospěšné služby a přispět tak k upevňování demokratických tradic, rozvoji občanské společnosti a naplňován ideálů svobody, humanismu a spravedlnosti.

Organizační struktura
Organizační strukturu definuje zakládací listina a statut ústavu. V čele ústavu stojí jako statutární orgán ředitel volený a odvolávaný správní radou. Zřízena je také dozorčí rada jako kontrolní orgán. Členy správní a dozorčí rady jmenuje zakladatel. Aktuální složení orgánů ústavu najdete ve veřejném rejstříku.

Kontaktní spojení
Fakturační adresa: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1
Adresa kanceláře: Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1 (3. patro)
Datová schránka: iafju6y
Elektronická podatelna: info@muzeum20stoleti.cz

Identifikační číslo organizace (IČO)
08694508

Bankovní spojení
Číslo účtu: 2025450015/6000 (PPF banka)

Zveřejněné smlouvy
Muzeum v souladu se zákonem 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejňuje smlouvy ve veřejném registru smluv (ve vyhledávači zadejte do kolonky “IČO smluvní strany” IČO Muzea: 08694508.