Návštěva expozice v pardubickém Institutu Paměti národa

V úterý 28. března 2023 navštívili zaměstnanci Muzea paměti XX. století interaktivní expozici, která se nachází v sídle Institutu Paměti národa (IPN) v Pardubicích.

Inspirativní byly zejména audiovizuální technologické způsoby, jak lze na omezeném prostoru a s minimem klasických muzejních pomůcek a atributů přiblížit historii. Působivý prostor IPN, který spravuje společnost Post Bellum, je upraven a naplněn interaktivními stanovišti tak, aby poutavou a dílem herní formou přiblížil studentům a mladým lidem bitvy a domácí odboj za 2. světové války, šoa, dotýká se v pamětnických příbězích i komunistických represí nebo násilí na německém obyvatelstvu po válce a zániku sídel v pohraničí. Návštěvníci mohou například na dotykové obrazovce vytvořit propagandistický plakát, čekají je historické kvízy i emoce vzbuzující zákoutí. Podzemním prostorem, který svou syrovostí koresponduje s tématem výstavy, návštěvníky provázejí pokyny na iPadu, který zároveň funguje jako brána k dalším vrstvám vyprávění.

Děkujeme řediteli východočeské pobočky Paměti národa Michalu Burešovi za pozvání.