Záznam debaty s Josefem Mašínem na filmovém festivalu Nezlomní a obětovaní (31. 10. 2023)

Záznam debaty s Josefem Mašínem na IV. ročníku filmového festivalu Nezlomní a obětovaní, která se 31. října 2023 uskutečnila v pražském Kině Atlas po slavnostním zahájení a promítání filmu spisovatele a scénáristy Jana Nováka a režiséra Martina Froyda Útěk do Berlína. Debatu moderoval předseda programové rady festivalu Petr Blažek.

Hlavní téma IV. ročníku festivalu, ozbrojený odpor proti komunismu ve filmu, bylo vybráno při příležitosti 70. výročí anabáze části skupiny bratří Mašínů při jejich cestě do Západního Berlína a připravovanou premiérou nového filmu Bratři. Snímky na festivalu budou proto věnovány především protikomunistickému odboji, a to nejen v někdejším Československu, ale i v dalších státech bývalého sovětského bloku.

Na programu festivalu byly převážně dokumenty, ale i několik hraných filmů z Československa, České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy, Ukrajiny a Německa. Součástí festivalu budou také filmové školní projekce, studentské workshopy a soutěž studentských filmů o 20. století. Připravili jsme pracovní listy na projektové hodiny pro školy. Uskutečnil se také doprovodný program (besedy a odborný seminář o muzejních filmech) před samotným festivalem. Festival uspořádalo Muzeum paměti XX. století za finanční podpory hl. m. Prahy, Česko-polského fóra a Ústavu pro studium totalitních režimů ve spolupráci s řadou partnerů. Hlavní mediální partner byla Česká te;levize. Záštitu nad IV. ročníkem festivalu převzala ministryně obrany ČR Jana Černochová.

Foto: Marta Myšková