Categories
Tisková zpráva

Vyjádření k protestům v Bělorusku

Muzeum paměti XX. století, při vědomí vlastních tragických dějinných zkušeností, kterými prošla česká společnost ve 20. století, důrazně protestuje proti násilí, které proti vlastním spoluobčanům páchá vládnoucí moc Běloruska a její policejní složky.

Žádné násilí pošlapávající základní občanská a lidská práva, jako je právo svobodných voleb, shromažďování či svobody projevu, nemá v současné ani v budoucí Evropě místo a ospravedlnění. Evropa se musí propojovat na principech demokracie, tolerance a humanismu, má-li mít jako kontinent šanci na udržení míru a společné prosperity. Prezident Lukašenko a jeho mocenský aparát se z této Evropy vyděluje a nepatří do ní. Bělorusko a jeho občané však rozhodně ano. Proto je povinností občanů demokratických států Evropy stát nyní na jejich straně a jejich práva bránit.

Naše tragické zkušenosti s komunismem a fašismem nám mají bránit se nyní ptát: komu že to zvoní hrana… Naše vlastní historie nás již několikrát poučila, že i nám…

Jiří Šesták, Ph.D.
ředitel Muzea paměti XX. století

Categories
Tisková zpráva

Muzeum paměti XX. století získalo budovu pro své sídlo a expozici

Zastuputelstvo hl. města Prahy schválilo dne 2. 7. 2020 záměr umístit dočasné sídlo a expozici Muzea paměti XX. století do Domu pážat pánů z Martinic, renesančního paláce na pražských Hradčanech.

Dům pážat poskytne muzeu zázemí pro expozici i další vzdělávací činnost. Dvoupatrová budova nabízí prostory vhodné i pro knihovnu a studovnu či pro menší přednáškový sál, nádvoří pak může v budoucnu hostit nejrůznější kulturní akce.

Budova nyní projde nezbytnými vnitřními úpravami pro činnost muzea. Na projektu již usilovně pracujeme. Expozice by mohla vzniknout do léta 2022, pro dílčí akce ale plánujeme otevřít dveře dříve.

Dům pážat by měl být nicméně zázemím dočasným na několik let. V budoucnu by mohla vzniknout rozsáhlejší expozice v prostorách tribun Strahovského stadionu, kde by vedle sebe mělo fungovat Muzeum paměti XX. století i Institut Paměti národa. Tento ambiciozní projekt je ale teprve na začátku.

,,Máme před sebou v každém případě mnoho práce. Vytváříme moderní paměťovou instituci připomínající světlé i stinné stránky našich moderních dějin. Nejsme a nebudeme jen “muzeum totalit”, jak nás někteří ve zkratce označují. Chceme nabídnout komplexní a kritický pohled na dějiny 20. století. Chceme být skutečně Muzeem paměti XX. století. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu,” dodává ředitel Muzea paměti XX. století Jiří Šesták.

Categories
Tisková zpráva

Muzeum paměti XX. století připomíná 70. výročí justiční vraždy JUDr. Milady Horákové a Den památky obětí komunistického režimu

Muzeum paměti XX. století si připomíná památku obětí největšího politického procesu v Československu s JUDr. Miladou Horákovou. Připojujeme se k pietní vzpomínce na popravené komunistickým režimem, která se koná u symbolického hrobu JUDr. Milady Horákové na Vyšehradském hřbitově dne 26. června 2020.

U příležitosti dne památky obětí komunistického režimu připravilo Muzeum paměti XX. století pro veřejnost tři on-line debaty:

Dr. Milada Horáková a největší politický proces
Soudní rehabilitace jako cesta k nápravě?
Snahy o potrestání zločinů komunismu

Tyto debaty je možné sledovat na webu muzea www.muzeum20stoleti.cz.

Muzeum paměti XX. století se rovněž připojuje k mezinárodní výzvě k přijetí legislativy zakazující glorifikaci komunismu v Německu a Evropské unii, kterou podporuje řada institucí, včetně Platformy evropské paměti a svědomí. Výzvu iniciovala a jako první podepsala paní Mária Wittner, která byla odsouzena za svou činnost v maďarském povstání 1956 k trestu smrti, později zmírněném na doživotní vězení.