Rubriky
Aktuality Tisková zpráva

Program Muzea paměti XX. století na rok 2021

Radní Hana Kordová Marvanová (STAN) představuje program Muzea paměti XX. století na rok 2021, které zahájilo druhý rok své existence a získalo od hlavního města Prahy jako dočasné sídlo Dům pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Nejdůležitějším úkolem Muzea pro rok 2021 bude práce na koncepci a podobě stálé expozice.

Muzeum paměti XX. století bylo zřízeno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy 19. září 2019. Jeho účelem je zachovat historickou paměť v souvislosti se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa, připomínat odpůrce a oběti totalitních režimů a přispět k pochopení modelů autoritativního vládnutí.

Před Muzeem stojí v roce 2021 celá řada úkolů, v první řadě práce na koncepci a podobě stálé expozice. Na přípravě expozice a vypsání architektonické soutěže bude Muzeum spolupracovat s členy Kolegia a dalšími externími spolupracovníky. Kromě toho připraví dvě krátkodobé výstavy. První bude na jaře 2021 připravena ve spolupráci s Muzeem Kampa a připomene sto let existence Komunistické strany Československa. Druhá výstava představí v listopadu 2021 dílo výtvarníka Pavla Vošického.

Muzeum také chce jednou měsíčně pokračovat v pořádání diskusí pro veřejnost reflektujících důležitá společenská témata a výročí. „Výročí bude v tomto roce celá řada. 1. května si připomeneme 70 let od zahájení vysílání rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa, na začátku července pak události v Babicích, které se odehrály rovněž v roce 1951. Z nedávnějších výročí, která mám sama v dobré paměti, bych připomněla zejména 30. výročí odchodu sovětských vojsk z Československa a velký lustrační zákon, který byl přijat ve stejném roce,“ dodává předsedkyně správní rady Muzea a radní HMP Hana Kordová Marvanová. Muzeum by navíc rádo ve spolupráci s českým startupem SmartGuide připravilo v průběhu roku 2021 virtuální prohlídkovou trasu v Praze.

V listopadu 2021 bude Muzeum paměti XX. století pořádat II. ročník festivalu dokumentárních filmů o XX. století Nezlomní a obětovaní. „Obdobně jako v loňském roce přinese několik desítek snímků o historických osobnostech a dramatických událostech minulého století od českých i zahraničních tvůrců, které doprovodí besedy s režiséry, scénáristy či historiky,“ upřesňuje iniciátor festivalu, historik a člen správní rady Muzea Petr Blažek.

K významným mezinárodním projektům Muzea bude patřit konference Paměťové instituce a obraz 20. století v nich. „Konference pořádaná ve spolupráci s Národním muzeem a Platformou evropské paměti a svědomí nabídne odborné i laické veřejnosti srovnání významných muzejních a paměťových institucí v mezinárodním kontextu, jakož i různých metodologických a interpretačních přístupů k událostem 20. století,“ říká o připravované konferenci ředitel Muzea Jan Kalous. Přednesené příspěvky budou následně publikovány.

Důležitou aktivitou instituce bude i letos publikační činnost. V průběhu roku 2021 chce Muzeum vydat tři tituly a připravovat k vydání další čtyři knihy. První knižní titul představuje Ročenka Muzea paměti XX. století (č. 1/2020) – první svazek populárně naučného periodika obsahující studie reflektující důležitá témata čs. dějin, dokumenty, recenze a informace o aktivitách Muzea. Druhým titulem budou Vzpomínky Čechokanaďana Miloše Šuchmy, jehož rodina byla perzekvována komunistickým režimem. Nebylo mu ani dovoleno studovat na vysoké škole. V roce 1968 se stal členem výboru Klubu angažovaných nestraníků. Po srpnu 1968 odešel do kanadského exilu, kde se zapojil do aktivit Československého národního sdružení. Jeho jméno je mimo jiné spojeno s časopisem Západ. Třetí kniha je dílo Pavla Vošického Američani v Praze. Pavel Vošický byl vězněn na počátku 60. let 20. století v Československu za projevy tzv. „nenávisti k socialistickému zřízení“ a prošel i pomocnými technickými prapory (PTP). Po několika pokusech se mu podařilo dostat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde vystudoval v ateliéru Adolfa Hoffmeistera. Po odchodu do exilu v roce 1968 působil v USA, např. jako umělecký ředitel prezidentské kampaně Jimmyho Cartera. Kniha bude obsahovat jeho vzpomínky a současně představí jeho politické karikatury.

V neposlední řadě se Muzeum bude zaměřovat na vzdělávání. Tým Muzea připravuje dvouhodinové kolokvium pro střední školy, během něhož bude studentům promítnut již hotový, přibližně dvacetiminutový dokument Únor 1948 s následnou debatou vedenou historikem. Na jaře a na podzim 2021 se uskuteční historické procházky (cca 60 minut), ve kterých budou studentům a žákům představena důležitá témata z dějin 20. století. Ve spolupráci s Platformou evropské paměti a svědomí Muzeum vytvoří v rámci vzdělávací činnosti také edukativní deskovou hru.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci probíhají aktivity Muzea stále jen na síti na adrese https://www.muzeum20stoleti.cz/. Hned, jak to bude možné, budou zahájeny i kontaktně.

Rubriky
Aktuality

Dotazník: zpětná vazba návštěvníků festivalu

Chcete nám něco vzkázat k filmovému festivalu NEZLOMNÍ A OBĚTOVANÍ? Vyplňte krátký dotazník. Pomůžete nám tím v přípravě druhého ročníku na podzim v roce 2021.

Rubriky
Aktuality

První setkání kolegia: významný milník v historii Muzea pamětí XX. století

Dne 24. 9. 2020 proběhlo pro Muzeum paměti XX. století velmi důležité první setkání členů správní a dozorčí rady a členů kolegia v prostorách dočasného sídla muzea v Domě pážat pánů z Martinic na Hradčanech. Jsme velmi rádi a všem účastníkům naší prezentace o činnosti a budoucích plánech muzea a za jejich přínosné připomínky děkujeme.